Інтуїція. Природа, сутність, евристичний потенціал. Монографія

Иду на склад… Издательство: ISBN:

От издателя:Спираючись на естетико-антропологічні та естетико-гносеологічні позиції при аналізі явища інтуїції, у монографії виявлено нові зрізи розуміння природи інтуїтивного мислення як різновиду мислення образного типу, окреслено значущість естетичних чинників для інтуїтивності особистості, розкрито можливості інтуїтивного рішення в евристичному і культурозначущому сенсі.

60 грн.Купить
Яндекс.Метрика